Starten af animationsfilm om ondskab

Før du begynder

Lav en animationsfilm

Det bliver du bedre til:

 • At gøre et begreb eller en ideologi mere nærværende ved at omsætte den til en animationsfilm.
 • At kunne forstå og udvælge de vigtige ting i en tekst.
 • At lave en animationsfilm med programmet GoAnimate.

 

OM AKTIVITETEN

Du finder kilder, og med udgangspunkt i dem udarbejdes scener med karakterer og handlinger, der kan formidle dine begreber bedst muligt.

En animationsfilm kan du bruge som udgangspunkt for din fremlæggelse til at gøre et svært begreb konkret og forståeligt med en visuel fortælling.

Det skal du bruge:

TIP: Svære begreber er velegnede at forklare ved hjælp af animationsfilm, hvor man forsimpler begrebet og laver en lille fortælling til at forklare det.

Trin for trin

1

Emne 30 min.

Før I går i gang med denne aktivitet, har I fundet et emne og en problemstilling sammen med jeres lærer. I skal have et begreb eller en ideologi, som I tager udgangspunkt i.

 • Udfyld emneboardet først for at gøre status.
HUSK

HUSK:

Dit produkt er blot en del af det du skal aflevere forud for prøven i kulturfag, og det tæller ikke i sig selv. Men hvis du bruger produktet godt til prøven, kan din fremlæggelse blive mere overbevisende, og dermed laver du et bedre resultat.

Produktet kan fx levendegøre dit stof eller anskueliggøre dine pointer.

 

I kommer til at lave animationsfilmen på en computer. Det er en god idé at have denne trinvise guide til aktiviteten åben på en anden enhed (computer, tablet eller smartphone). En anden idé er at have aktiviteten og tringuide i hvert sit faneblad.

2

Research 45 min.

I skal formidle jeres begreb eller ideologi som animationsfilm. 

 • Start med at researche ved at gennemgå flere kilder. Fx tekster eller billeder på nettet.
TIP

TIP:
HUSK AT VÆRE KILDEKRITISK:

Hvor og hvornår er kilden blevet til?

Hvem har skabt kilden og er den troværdig?

Hvad er kildens budskab?

Hvordan er kilden relevant for belysning af din problemstilling?

 • Notér de 3-5 vigtigste pointer ned. 'Hovedpunkter' fra Emneboardet kan være en hjælp.
 
3

Forproduktion 45 min.

Nu skal researchen omsættes til en fortælling, der virker i en animationsfilm. 

 • Find på nogle få karakterer og situationer, der kan fortælle de vigtige pointer fra forrige trin.
TIP

TIP: Brug de samme karakterer fra situation til situation. Det skaber sammenhæng i filmen og letter produktionsprocessen betydeligt.

 • Udfyld anima-boardet. Lav en scene til hver situation. Tilføj evt. en introscene og en afrundingsscene.
 

 

4

Lav jeres animationsfilm 2 timer

 

 • Åbn først GoAnimate via et af værktøjerne.

Nu skal filmen produceres:

 • Vælg et tema for at starte med produktionen af jeres film.
 • Første scene: Vælg en baggrund, karakterer og eventuelle rekvisitter. Placér og tilføj bevægelser. Tilføj (fortæller)stemmer og evt. lydeffekter og musik.
 • Øvrige scener: Når du laver en ny scene kopieres baggrund og karakterer fra forrige scene automatisk. Tilføj evt. en anden baggrund og nye rekvisitter for at vise, at der sker noget nyt. Lav justeringer og tilføj lyd.

Nedenfor kan I se en guide til, hvordan man bruger GoAnimate (klik på et af billederne for at se billedserien i stor):  

Vaelg Tema
Slide3
Dias1
Dias2
Slide5
Slide6
Slide7

 

 
 • Husk at gemme jeres film af og til under "Save".
5

Hvordan blev produktet? 15 min.

 • Vis animationsfilmen til andre og spørg dem:


- Forstår I handlingen?
- Hvordan er stemningen i filmen? Sker der en udvikling i stemningen?

- Synes I, det virker med animationerne?

- Hvor mener I, filmen egner sig til at blive vist?
- Kan I lide filmen eller ej, og hvorfor?

 • Diskutér i jeres egen gruppe, om de andres oplevelse af jeres animationsfilm passer godt til det, I besluttede, da I forberedte jer.
 • Er I kommet frem til noget, der kunne rettes i filmen, så den bliver endnu bedre? Hvis I har tid, kan I gå tilbage til GoAnimate og ændre i jeres film. Husk at gemme den nye version.

 

 

SKOLETUBE-BRUGERE

 • I kan gemme jeres animationsfilm privat på skoletube, eller I kan gøre den offentlig, så alle kan se den. Hvis I har oprettet en kanal i klassen på Skoletube, kan I også uploade jeres film dertil. 
Gem Paa Skoletube1
Gem Paa Skoletube2

FREE TRIAL-BRUGERE

 • I kan dele jeres film ved at sende et link til de personer, I gerne vil dele den med.
Kopiér link 1
Kopiér link 2
Kopiér link 3

 

6

Fremlæggelsen

Hvis du/I skal fremlægge dit/jeres produkt (fx til prøven) så husk, at produktet skal hænge sammen med resten af fremlæggelsen. 

Brug jeres produkt til at præsentere de vigtigste pointer og til at problematisere eller perspektivere dit/jeres emne. 

Proeven

Inden fremlæggelsen, er det derfor vigtigt at du/I gør jer følgende overvejelser: 

 • Forhold dig/jer til problemstillingen.
 • Lav en disposition.
 • Skriv noter til dit/jeres oplæg.
 • Inddrag produktet - hvorfor har du/I valgt at bruge en animationsfilm som produkt? Hvordan understøtter produktet problemstillingen? 
 • Øv til sidst oplægget overfor andre.