Se eksemplet: Strofe 1 fra 'Skæbne' lavet i GoAnimate.

Før du begynder

Lav en animationsfilm

Det bliver du bedre til:

 • At gøre en tekst mere nærværende ved at omsætte den til en animationsfilm.
 • At kunne forstå og udvælge de vigtige ting i en tekst.
 • At lave en animationsfilm med programmet GoAnimate.

TID: max 3x45 minutter

Det skal du bruge:

TIP: I kan også lave animationsfilm om helt andre emner. Eller I kan bruge GoAnimate til at lave invitationsfilm til arrangementer (fx en idrætsdag på skolen eller en klassefest).

Trin for trin

Lav jeres egen animationsfilm

Genskab digtet ”Skæbne” som animationsfilm og gør teksten mere nærværende.

1

Forproduktion 30 min.

 

 • Læs Skæbne (Morten Nielsen, 1945) - gå til sidste side i pdf-en.
 • Udfyld resten af anima-boardet til digtet. 

 

TIP

TIP:
I behøver ikke at animere alt, hvad der står i digtet 1:1. Snak om hvad I gerne vil udvælge fra teksten og fortælle om i jeres animationsfilm. Hvad er vigtigst at sige for hver strofe i digtet? Hvordan kan det fortælles, så andre kan forstå det?

Overvej om digtet skal læses op eller ej? Man kan også give karaktererne dialog.

Der sker et skift mellem strofe 3 og strofe 4. Overvej, hvordan lys, farver og omgivelser skal være i baggrundene før/efter skiftet.

 

I kommer til at lave jeres animationsfilm på en computer. Det er en god idé at have denne trinvise guide til aktiviteten åben på en anden enhed (computer, tablet eller smartphone). En anden idé er at have aktiviteten og tringuide i hvert sit faneblad.

2

Lav jeres animationsfilm 1 time

 

 • SkoleTube-brugere: Klik på værktøjet GOANIMATE 'SKÆBNE', så er I i gang (og får endda strofe/scene 1 gratis).
 • Brugere uden SkoleTube-abonnement: Se i tutorialen under "Værktøjer" hvordan én fra gruppen kan oprette en gratis brugerprofil til GoAnimate, så I kan komme i gang med at lave jeres animationsfilm.

Nedenfor kan I se en guide til, hvordan man bruger GoAnimate (klik på et af billederne for at se billedserien i stor): 

Slide3
Dias1
Dias2
Slide5
Slide6
Slide7

Nu skal filmen produceres:

 • Scene 1 er allerede lavet. Men måske skal oplæsningen, musikken eller lydeffekter ændres, så det passer til jeres vision?
 • Derefter skal I lave de følgende strofer/scener ud fra jeres anima-board.
 • For hver scene: Vælg en baggrund, karakterer og eventuelle rekvisitter og effekter. Placér og justér. Tilføj evt. lyd.
 
 • Husk at gemme jeres film af og til under "Save".
3

Hvordan blev produktet? 15 min.

 • Vis animationsfilmen til andre og spørg dem:


- Forstår I handlingen?
- Hvordan er stemningen i filmen? Sker der en udvikling i stemningen?

- Synes I, det virker med animationerne?
- Hvor mener I, filmen egner sig til at blive vist?
- Kan I lide filmen eller ej, og hvorfor?

 • Diskutér i jeres egen gruppe, om de andres oplevelse af jeres animationsfilm passer godt til det, I besluttede, da I forberedte jer.
 • Er I kommet frem til noget, der kunne rettes i filmen, så den bliver endnu bedre? Hvis I har tid, kan I gå tilbage til GoAnimate og ændre i jeres film. Husk at gemme den nye version.

 

 

SKOLETUBE-BRUGERE

 • I kan gemme jeres animationsfilm privat på skoletube, eller I kan gøre den offentlig, så alle kan se den. Hvis I har oprettet en kanal i klassen på Skoletube, kan I også uploade jeres film dertil. 
Gem Paa Skoletube1
Gem Paa Skoletube2

FREE TRIAL-BRUGERE

 • I kan dele jeres film ved at sende et link til de personer, I gerne vil dele den med.
Kopiér link 1
Kopiér link 2
Kopiér link 3

 

TIP

TIP: Det er desværre ikke muligt at gemme GoAnimate-filmene på computeren. Men I kan lave en skærmoptagelse af jeres film, og gemme den på den måde. I kan bl.a. bruge programmet Screencast-O-Matic, som er gratis og også ligger på Skoletube.