Malerier fortalt i tegneserieformat

Før du begynder

Remediering - fra maleri til tegneserie

Det bliver du bedre til:

 • At formidle fortællingen i et billede, fx et maleri, som tegneserie.
 • At arbejde med billedbeskæring som fortællende element i en historie.

Det skal du bruge:

TIP: Husk at veksle mellem nærbilleder og (halv)totaler. Variation i billedbeskæring er et effektivt virkemiddel i tegneserier (og film).

Trin for trin

Find fortællingen i billedet og genfortæl den som tegneserie.

1

Find fortællingen 15 min.

 • Træk et maleri i generatoren: 

Barnemordet
Sat ud
En såret arbejder
 • Download det billede, I har trukket, og gem det et sted på computer/tablet, hvor I kan finde det igen. 
TIP

TIP: Hvis billedet bare åbner i din browser skal du højreklikke på det og vælge "Gem/Arkiver som"

 Find så ud af fortællingen i billedet.

 • Hvilken situation er det?
 • Hvem er karaktererne? Hvad føler de? Hvad gør de? Hvad siger de?
 • Er der vigtige ting eller symboler?
TIP

TIP: Et maleri har ingen tidslig udstrækning, men det har en tegneserie, som I skal producere om lidt.

En god idé er derfor at forsøge at tænke over i hvilken rækkefølge tingene sker i billedet. Hvad sker først...dernæst...men så...?

 
2

Forproduktion 15 min.

 • Download og print et storyboard i værktøjet til højre og skitsér de billedudsnit (=billedbeskæringer), I vil fortælle historien i maleriet med. Seks felter er et passende antal. 
TIP

TIP: Hvad er det vigtigste at formidle? Følelser, dialog, handling eller noget helt fjerde?

Husk, at billedbeskæringer kan forskellige ting: Totaler er gode til at præsentere steder. Nærbilleder bruges til at vise følelser (ansigter) eller udpege detaljer.

Lær mere i værktøjet 'Billedbeskæringer'.

 • Skriv også dialog og fortællende tekst (fx "I 1892...") ud for hver storyboardtegning. 
 
3

Produktion 45 min.

 • Åbn programmet Pixton via Skoletube. Har I ikke Skoletube, kan prøveversionen af Comic Life installeres og bruges.
TIP

TIP: Hvis der ikke er installeret Comic Life på maskinen, skal det gøres. Se hvordan i tutorialen under "Værktøjer".

I værktøjerne kan I se en guide til, hvordan man bruger Pixton eller Comic Life: 

 • Vælg en skabelon i programmet, som passer til jeres historie.
 • Indsæt jeres fotos i rammerne. Beskær og juster.
 • Tilføj overskrift, talebobler og tekstbokse.
TIP

TIP: Husk, at tegneserien skal fungere som helhed. Alle valg, I træffer, har indflydelse på det samlede udtryk.

Tænk derfor nøje over alle virkemidler, herunder skrifttyper, farver og former til taleboblerne og ordvalget.

Det er tilladt at eksperimentere; men husk, at hvis noget ikke fungerer, så fjern det igen.

 • Billedet I har arbejdet med er Public domain, dvs. alle har ret til at bruge det. Men I skal kreditere ved at nævne kunstværkets titel, kunstneren og årstallet. Gør det fx i titlen eller indsæt en tekstboks med informationen i nederste ramme. 
 
 • Gem tegneserien som en billedfil, fx. pdf eller png.
4

Virker det? 15 min.

Vis jeres tegneserie til jeres venner og spørg dem:

 • Kan I lide tegneserien eller ej, og hvorfor?
 • Er det tydeligt, hvad der sker i historien?
 • Hvilke følelser er der involveret?

Diskutér i jeres egen gruppe, om de andres oplevelse af jeres tegneserie passer godt til det, I ville formidle.

 
 • I kan printe en A3 version af tegneserien til ophængning i klassen.