Før du begynder

Den Indre og Den Ydre Rejse

Det bliver du bedre til:

  • At analysere film 
  • At forstå dig selv og andre

Den Indre og Den Ydre Rejse

Trin for trin

Find Den Indre og Den Ydre Rejse

Kan bruges sammen med værktøjet "Heltens Rejse"

1

Den Indre og Den Ydre Rejse 15 min.

  • Læs værktøjet "Den Indre og Den Ydre Rejse"
  • Find en situation, hvor du lykkedes med et ydre mål
  • Hvad lærte du på det følelsesmæssige plan?

Skriv dine svar ned i dit kladdehæfte eller i dit tekstbehandlingsprogram.

 
2

Se film

  • Se 3 kortfilm, evt. sammen med din gruppe
  • Led efter Den Indre og Den Ydre Rejse i filmene

Skriv dine svar ned i dit kladdehæfte eller i dit tekstbehandlingsprogram

Eksempler på kortfilm